Backup

Fundamentet i ett riktigt skydd!

Backup

Riskera inte att förlora allt du har gjort!

Säkerhetskopiera dina fotografier, filmer, ritningar och dokument.


3 - 2 - 1  

3 kopior - 2 media - 1 offsite

Generella backup-rekommendationer är att ha minst tre kopior av sin data, den första kopian (orginal) är den man arbetar med (oftast på lokal disk eller externt ansluten disk), den andra kopian lagrar man på en separat enhet men geografiskt på samma plats, och den sista kopian lagras på avskild geografisk plats.

3 kopior

1.    Primär data: Din skarpa lagringsyta, där filer förvaras för dagligt arbete.

2.    Lokal kopia: Extern disk eller liknande tex. en NAS (Network Attached Storage).

3.    Extern kopia: Spegla din lokala kopia till en geografiskt annan plats, tex backup till molnet.

2 media

1.    HDD (Hard Disk Drive) den lokala hårddisken.

2.    Band, vilket var det primära valet för några år sedan.
Bandbackup har precis som många andra media CD, DVD och 1,44" Diskett gått ur tiden. Den dominerande tekniken nu är RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) där data sprids över ett flertal diskar vilket ger ökat skydd.

1 offsite

1.    Helt enkelt att minst en kopia lagras på annan plats, helst på annan ort.


Med rätt verktyg kan allt detta automatiseras, använd Molnbackup för detta.

Lokal disk

Primär lagring där allt aktuellt arbete pågår.

Backup till extern disk

Först ta en lokal backup till tex. extern disk "NAS".
Detta för snabbast möjliga återläsning.

Backup till molnet

En lokal kopia räcker inte långt vid tex. brand!

Kryptera din backup

Ett bra backup program erbjuder kryptering.

Varför behövs det backup av Microsoft 365?

Läs original dokumentet hos vår leverantörer (engelska).
Eller fortsätt läsa vår översättning nedan.

  • Missförståndet mellan Microsofts och IT-avdelningens ansvar.

  • 6 anledningar varför backup av Microsoft 365 är kritiskt.

  • Vem har kontrollen av data i Microsoft 365.

Veeam dokument

6 anledningar att alla behöver backup av Microsoft 365

Orsaken till att organisationer behöver skydda data i Microsoft 365

Inledning

Har ni kontroll över er Microsoft 365 data? Har ni åtkomst till alla objekt ni behöver? Reflex-svaret är kanske "självklart", Microsoft tar hand om allt.

Men om ni verkligen tänker efter — är ni säkra?

Microsoft tar hand om en hel del, och tillhandahåller a fantastisk tjänst år sina kunder. Men, Microsofts primära fokus är att sköta Microsoft 365 och dess infrastruktur för att leverera tillgänglighet åt era användare. De bemyndigar ER med ansvaret för er data. Missuppfattningen att Microsoft tar full backup av er data är ganska vanlig, vilket kan få skadliga konsekvenser om det lämnas utan tillsyn.

Ytterst måste ni säkerställa att ni har åtkomst och kontroll över er Exchange Online, SharePoint Online och OneDrive for Business data.

Denna rapport undersöker riskerna med att inte ha backup av Microsoft 365 i er arsenal, och varför backuplösningar för Microsoft 365 fyller behovet av långsiktig lagring och skydd.


Odoo CMS- Sample image floating

Microsoft 365 missuppfattning

Missförståndet mellan Microsofts uppfattade ansvar och användarens faktiska ansvar för skydd och långsiktig lagring av deras Microsoft 365 data. Den backup och återställningsfunktion som Microsoft erbjuder och vad användarna utgår från att de får är ofta olika. Menande, bortsätt från de standard åtgärder Microsoft 365 har på plats, kanske ni måste omvärdera nivån av kontroll av er data och hur mycket åtkomst ni verkligen har till den.

Microsoft Microsoft 365 erbjuder geografiskt redundans, vilket ofta missuppfattas som en backup. Backup inträffar när historisk kopia av data är skapad och lagrad på annan plats. Men det är ännu viktigare att ni har direktåtkomst och kontroll över er backup. Så att om data går förlorad på grund av t.ex. misstag eller avsiktligt angrepp — kan ni snabbt återfå er data. Geografisk redundans skyddar mot system eller hårdvarufel, så om det uppstår en störning i  infrastrukturen märker användarna inte detta utan kan fortsatt vara verksamma oftast ovetande om bakomliggande problem .


6 anledningar till varför backup för Microsoft 365 är viktigt


Som en robust och mycket kapabel "Service as a Software" (SaaS) plattform, Microsoft Microsoft 365 passar behoven för många organisationer perfekt. Microsoft 365 erbjuder program tillgänglighet och upptid vilket försäkrar att användare aldrig missar en uppgift, men en Microsoft 365 backup skyddar er mot många andra säkerhetshot.

Du eller din chef kanske tänker att "Papperskorgen duger som skydd". Detta är vad många misstar sig. Den genomsnittliga tiden för "dataförlust" respektive "upptäckt" är mer än 140 dagar. 6 steps to building a holistic security strategy

Odoo - Sample 1 for three columns

#1 Oavsiktlig radering

Om du tar bort en användare, avsiktligt eller oavsiktligt replikeras detta i nätverket tillsammans med radering av deras personliga SharePoint Site och deras OneDrive data.

Inbyggd papperskorg och versionshistorik i Microsoft 365 kan bara skydda mot förlust av data i en begränsad omfattning, vilket kan orsaka att en enkel återläsning från en riktig backup kan förvandlas till ett stort problem efter att Microsoft 365 geografiska redundans har raderat datan för evigt. Eller att den har fallit utanför lagringens livslängd.

Det finns två sorters typer av borttagning i Microsoft 365, mjuk respektive hård borttagning. Exempel på mjuk borttagning är tömning av papperskorgen. Det kallas även permanent borttagning, i detta fall innebär permanent inte så fullt ut, då objekten fortfarande kan bli funna i "återvinningsbara brevlådor".

En hård borttagning är när ett objekt taggas för fullständig "rensning" från brevlådans databas.
När så sker, är det oåterkalleligt, punkt.

Odoo - Sample 2 for three columns

#2 Regel-glapp & förvirring

Företags snabba tempo i den digitala eran låter sig fortlöpande utvecklas i förhållande till regelverk, inklusive lagringstider som kan vara svåra att hålla sig ajour med, eller än mindre förhålla sig till. Precis som mjuk respektive hård borttagning har Microsoft 365 bara begränsad backup och bibehållande regler som kan skydda mot vissa situationer av dataförlust, och är inte menat som en allsidig backup lösning.

En annan typ av återställande, en viss-tidpunkt återställande av brevlåde-objekt, är inte inom Microsofts område. Vid en katastrofhändelse, kan en backuplösning erbjuda möjligheten att backa till en tidpunkt innan katastrofen inträffar.

Med en Microsoft 365 backuplösning, finns det inga "regel-glapp" eller återställnings-begränsningar. Korttids-backup eller långtids-arkivering, granulär eller viss-tidpunkt återställning, allt är inom räckhåll och gör återställning av data snabb, lätt och pålitlig.

Odoo - Sample 3 for three columns

#3 Interna säkerhetshot

Tanken på säkerhetshot får en att tänka på hackare och virus. Dock utsätts företag av hot från insidan, och det händer oftare än du tror. Organisationer faller offer för hot utförda av sin egen personal, både avsiktligt och oavsiktligt.

Åtkomst till filer och kontakter förändras så fort så det kan vara svårt att hålla ett öga på dem ni har störst förtroende för. Microsoft har ingen möjlighet att se skillnaden på en vanlig användare och en som är uppsagd, som försöker radera kritisk företagsdata innan de lämnar företaget. Dessutom, händer det att användare ovetande skapar allvarliga hot genom nedladdning av infekterade filer eller av misstag läcker användarnamn och lösenord till siter som de trodde de kunde lita på.

Ett annat exempel är manipulering av bevismaterial. Tänk er att en anställd strategiskt raderar brottsliga e-postmeddelanden eller filer — för att undanhålla dessa från rättsväsendet eller HR-avdelningen.

Odoo - Sample 1 for three columns

#4 Externa säkerhetshot

Malware och virus, såsom ransomware har gjort allvarlig skada för organisationer över hela jorden. Inte bara företags rykte står på spel, utan även integritet och säkerhet för personal och kunder.

Externa hot kan nästla sig in via e-post och bilagor, och det räcker inte alltid att utbilda personal vad de ska se upp för — särskilt som de infekterade meddelandena kan verka lockande och trovärdiga. Exchange Online begränsade backup-funktion är otillräckliga för att hantera allvarliga attacker. Regelbundna backuper hjälper till att försäkra att separata kopior av er data förblir o-smittad och att ni kan återställa er data snabbt.

Odoo - Sample 2 for three columns

#5 Lagkrav och efterlevnad

Ibland kan hända att ni oväntat måste återläsa e-post, filer eller annan typ av data mitt i en rättsprocess. Någonting ni aldrig skulle tro kan hända er, förens det händer. Microsoft har skapat ett antal säkerhetsfunktioner, (Litigation Hold) men åter, dessa är inte något robust backuplösning kapabel att hålla ert företag borta från rättsliga processer. Till exempel, om ni av misstag tar bort en användares konto raderas deras online-brevlåda, personliga SharePoint Site och OneDrive.

Lagkrav, regelefterlevnad och åtkomstregler varierar mellan industrier och länder. Men böter, straff och rättsliga dispyter är tre saker ni inte har plats för på er "att göra lista".

Odoo - Sample 3 for three columns

#6 Hantering av hybrida e-postlösningar och migreringar till Microsoft 365

Organistationer som flyttar till Microsoft 365 behöver vanligtvis en tidsperiod för migreringen att fullbordas från nuvarande system till Microsoft 365 Exchange Online. En del lämnar till och med delar av det gamla systemet som det är för ökad flexibilitet och kontroll. Dessa hybridlösningar är vanliga, men skapar extra utmaningar gällande administrationen av dem.

En riktig Microsoft 365 backuplösning bör kunna hantera hybridlösningar och behandla Exchange data lika oavsett var datan härstammar från.

Läs också rapporten från 451 Research

Ett original dokument hos vår leverantör (engelska).

451 Research | Pathfinder Report
Odoo CMS- Sample image floating

Exponera inte er data för onödiga risker i Microsoft 365.

Skydda er med backup idag.

Vi erbjuder branschledande produkter från Veeam

I egenskap av Veeam ProPartner kan vi erbjuda backup för alla behov.