Bloggens mening och syfte

"Vargen kommer!"

Hej!

Vi startar inte en blogg för att sprida skräck och oro inför vad som kan hända om man inte köper tjänster och produkter från oss. Givetvis är vi glada om ni anförtror er till oss att hjälpa er i vår digitala tidsålder. Vi gör detta framförallt för att sprida kunskap och medvetenhet om hur illa situationen är idag med dagligen nya hot, intrång och ibland ogreppbara hotbilder. Ambitionen är att försöka berätta och förklara vilka hot som florerar och hur dessa motverkas på bästa sätt. Vilken typ av skydd ni bör använda er av och vilka ni inte ska lita på, för där finns en hel del som utger sig för att vara skydd men i själva verket är raka motsatsen. 

Tyvärr kan vi inte ropa "vargen kommer", vargen är redan här, och den kom inte ensam.