Veeam Backup & Replication

Lagra extern kopia av er backup i molnet

Odoo image and text block

Veeam Backup & Replication

Veeam Backup & Replication synkroniserar backup data från era system till molnet.

Med minsta möjliga belastning krypterar, komprimerar och sänder respektive enhet sin data för backup till molnet.

Backup av virtuella miljöer som VMware och Hyper-V,
Exchange mail server, SQL Server, Linux och Windows datorer.
Molnbackup av Office365 och Nutanix.