Video

Här presenterar vi information från experter som förtydligar hur viktigt det är att skydda sin digitala värld.

 

En vana behöver inte vara säker idag bara för att den var det för ett år sedan.


 
 

Adam Andersons summering:  "Ta backup och uppdatera systemen."

Kontakta oss

James Lyme, Everyday cybercrime

 
 

James Lynes summering: "Uppdatera era system och använda säkra lösenord".

Kontakta oss

Vi erbjuder enkla lösningar.

  • Ni behöver inte godkänna uppdateringar.

  • Varning om en uppdatering inte lyckas.

  • Ni skyddas mot okända hot.

  • Larm om datorer är överbelastade, kan vara tecken på att den nyttjas för brytning av kryptovaluta.

  • Backup till molnet.

  • Expertkunskap när ni behöver hjälp.

Kontakta oss