Odoo text and image block

Molnbackup

Säkerhetskopiera er data i molnet.

Viktigast av allt är att ha minst en backup uppdaterad på en geografiskt frånskild plats. 
Med molnbackup har ni alltid en automatiskt uppdaterad kopia säkrad hos oss.

Molnbackup för privatpersoner

250 GB

 

SEK 84 .00

/ månad 
 • Betalas månadsvis i förskott
 • 1 kalendermånads uppsägningstid
 • All data krypteras och lagras inom EU
 • Obegränsad livslängd för säkerhetskopior

500 GB

 

SEK 112 .00

/ månad
 • Betalas månadsvis i förskott
 • 1 kalendermånads uppsägningstid
 • All data krypteras och lagras inom EU
 • Obegränsad livslängd för säkerhetskopior

1000 GB

 

SEK 169 .00

/ månad
 • Betalas månadsvis i förskott
 • 1 kalendermånads uppsägningstid
 • All data krypteras och lagras inom EU
 • Obegränsad livslängd för säkerhetskopior

Läs mer om varför säkerhetskopiering behövs och hur den bäst utförs.

Testkör 1 GB Molnbackup 14 dagar gratis!

Ingen registrering av betalningsmetod under testperioden, upphör automatiskt.

Därefter endast 1 kalendermånad i uppsägningstid för tjänsten.

Ladda ner respektive backupklient via knapparna till höger.

För vem passar molnbackup?

Enligt oss har så gott som alla något som är värt att skyddas med en extra kopia i form av en backup. Nedan följer några exempel.

Arkitekter & Konstruktörer

Arkitekter och konstruktörer jobbar ofta med stora projekt i form av ritningar som förhoppningsvis kommer ha lång livslängd. Först i planering och projekterings skedet, sedan under hela byggnationen, men även betydligt senare under hela fastighetens livstid som referens för service och eventuellt om- / tillbyggnad.

Det inte svårt att förstå varför det krävs ett extra långsiktigt skydd för ritningar.

Odoo image and text block

Fotografer / Designers

Grafiska yrken genererar enorma mängder data som både är tidsödande och svårhanterbart avseende lagring, materialet behöver finnas tillgängligt lokalt för att uppnå den prestanda som krävs. Samtidigt behövs en replikering av data till extern disk regelbundet för att versionahantering, men sedan brukar det ta stopp där. Processen att även skapa och underhålla en extern backup ställer så stora krav på rutiner att det lätt glöms bort.

Med automatisk backup av hela den externa disken (NAS) direkt till till vårt moln elliminerar risken att backupen inte blir utförd regelbundet.

Privatpersoner

Vi är förmodligen alla någorlunda medvetna om vilka mängder med data vi producerar varje månad i form av foton med våra mobiltelefoner. Men inte sällan har vi även andra foton och filmer vi är mycket rädda om och som vi inte vill riskera att förlora. Tex. foton på när barnen var små, filmer från deras första steg i livet och andra händelser som är kära minnen i våra liv.

Många av oss lever i rädsla för att risken att förlora dessa minnen för evigt, vissa av oss köper sig en form av skydd genom att lagra dem i något publikt moln såsom Google, iCloud eller liknande.

Men räcker det? Är de verkligen skyddade där? Hur länge? Oftast inte, dessa tjänster är mer renodlad lagring för enkel åtkomst oftast från en rad olika enheter med bra funktioner för delning och publicering i sociala nätverk. Det inbyggda skydd som finns i form av papperskorg räcker bara 30-60 dagar bakåt därefter töms papperskorgen. Den genomsnittliga tiden från "förlust" till "upptäckt" är 140 dagar!

Molnlagring är inte någon riktig backup! En riktig backup är inte åtkomlig hela tiden, där krypteras innehållet och låses från förändring. Man skulle kunna säga att man fryser datan och låser in den i virtuella bankvalv, redo att återskapas när behovet uppstår.

 

Odoo CMS- Sample image floating

 

Modern bot, mot moderna hot.

Med den senaste tekniken för att ta backup skyddar vi er information mot alla typer av moderna hot, tex. crypto-virus eller en disk krasch.

IT-systemen är inte så enkla att skydda som förr, idag flyter data via krypterade strömmar mellan lokala system och integrerade tjänster i molnen. Med de allt mer hybrida moln-lösningarna ställs företag inför nya utmaningar när det gäller att skydda en verksamhets viktigaste resurs, nämligen data.

Vi lägger stor kraft på att ta fram lösningar att erbjuda skydd för alla tänkbara behov, oavsett var data befinner sig.

Backup funktioner

Några av de viktigaste backup-funktionerna

Automatisk

Schemalägg backup jobb till valda tider.


Inkrementell

Kopiera endast ny och förändrad data.


Verifiering

Automatiskt testa och verifiera att data är intakt.


Instant Recovery

Omedelbar återhämtning av data, på filnivå.

Vad tar vi backup på?

Vilka källor hanterar vi

Virtuella Maskiner

Virtuella maskiner i VMWare, Hyper-V och Amazon AWS.

Office 365

Data i Office 365, e-post, Sharepoint, Teams etc.

Windows, Linux & MAC

Agenter för samtliga operativsystem för backup av enskilda datorer.

Databaser

MS-SQl, Oracle, SAP Hana, MySQL/MariaDB

Hur lagrar vi data?

Var lagrar vi er data?

Molnlagring

All data lagras i "molnet".


Inom EU alternativt Globalt

Förvalt är lagring innanför EUs gränser.


Sverige

Vi erbjuder givetvis även renodlad svensk lagring.


Säkerhet

Vi lägger högsta fokus på säkerhet.

    Kryptering

             All data krypteras i alla led.

Unika systemlösenord

Varje komponent i systemen har unika lösenord, allt för 
att minimera risken för intrång eller attack.

Redundans

För högsta tänkbara tillgänglighet.Support

Snabb och kunnig hjälp med installation
och eventuell felsökning.

Kryptering

All data krypteras under transport och lagring på disk 
Endast du har åtkomst till sina filer!

Läs mer

Bra pris

Backup är lite som smör och bröd, och då ska det vara prissatt därefter.

 

Testkör 1 GB Molnbackup 14 dagar gratis!

Ingen registrering av betalningsmetod under testperioden, upphör automatiskt.

Därefter endast 1 kalendermånad i uppsägningstid för tjänsten.

Ladda ner respektive backupklient via knapparna till höger.