Sårbarhetsanalys

Kontinuerlig kontroll av systemens sårbarhet

Nätverks scanning

Automatiskt och kontinuerligt

Sårbarhetsanalys av publika och interna system samt molntjänster.

Scanning från molnet och lokal scanning med virtual appliance.

 

Ta kontrollen över sårbarheter - snabbt & effektivt

Ta kontrollen över säkerheten i dina nätverk och system med vår nätverksscanning. Tjänsten skannar efter över 64 000 sårbarheter. Oavsett om du hanterar all din IT själv eller outsourcar så är vår nätverksscanning det mest effektiva sättet att; förstå hur säkra ni är mot externa hot, avhjälpa sårbarheter och öka er IT-säkerhet mot en liten investering i tid. Tjänsten erbjuder en rad funktioner för compliance med bland annat GDPR, NIS, ISO 27001 och PCI DSS.

Automatiskt & kontinuerligt

Vår nätverksscanning skannar automatiskt och kontinuerligt dina nätverk och system efter ett ständigt växande antal sårbarheter. Nätverksscanningen upptäcker sårbarheter som är relaterade till bland annat gammal mjukvara, exponerade tjänster och funktioner, felkonfigurerade system och svaga lösenord. Tjänsten kartlägger dessutom automatiskt ditt nätverk så att du får en tydlig överblick över alla dina system – oavsett geografisk placering och oavsett om du handhar all din IT själv eller outsourcar hela eller delar av din IT-miljö.

Med hjälp av riklig information, smarta och effektiva verktyg och vår support och specialisthjälp prioriterar och avhjälper du eller din IT-partner, effektivt de sårbarheter som upptäcks innan de utnyttjas av någon illasinnad.

Parallellt med att du skannar dina nätverk och system schemalagt kan du när som helst skanna on demand, exempelvis i samband med förändringar och driftsättning av nya system.

Täcker hela IT-miljön

Våra skanners skannar dina publika nätverk och system, åtkomliga via internet. Genom att installera en eller flera Scanner Appliances i dina lokala miljöer, bakom dina brandväggar, så kan vi skanna alla dina nätverk – även om din IT-miljö finns på flera olika fysiska platser. All scanningsdata som samlas upp av våra Scanner Appliances presenteras i vår kontrollpanel,   Security Center .

Vulnerability Manager

Vulnerability Manager är ett kraftfullt verktyg för att du effektivt ska kunna arbeta med sårbarheter oavsett om du har ett mindre antal eller tusentals. Du sorterar, grupperar, ignorerar och prioriterar sårbarheterna precis på det sätt som passar dig bäst i verktyget. I verktyget finns även en rad funktioner för samarbete inom din organisation och externa parter, så som din IT-partner.

Continuous Monitoring

I Continuous Monitoring sätter du snabbt och enkelt upp monitorering över förändringar som genererar notiser och larm. Verktyget tar bort behovet av att arbeta i Security Center. Du blir istället notifierad vid uppkomsten av nya sårbarheter, vid förändringar och när sårbarheter blivit avhjälpta. Du punktmarkerar enkelt exempelvis system som handhar personuppgifter för GDPR compliance, eller ett specifikt nätverk för att få information om portar som öppnas eller stängs.

Ärendehantering

I tjänsten ingår ett komplett verktyg för ärendehantering. Flödet är till stora delar automatiserat. Du sätter upp regelverk för när det skall skapas ärenden och hur de ska tilldelas. Verktyget stödjer integration med externa system för ärendehantering.

Rapporter

En mängd färdiga rapportmallar finns i tjänsten och du kan skapa dina egna rapporter - anpassade för såväl tekniker och specialister, som ledning, VD och styrelse. Rapporterna distribueras krypterade till t.ex. din IT-partner eller systemleverantör. Parallellt med att du kan skapa rapporter automatiskt enligt önskat schema så kan du när som helst skapa rapporter on demand.

Funktioner för compliance med bl.a. GDPR & NIS

Tjänsten erbjuder en rad stödfunktioner för compliance med bland annat GDPR, NIS, ISO 27001 och PCI DSS. Du kan bland annat pinpointa dina system som handhar personuppgifter för att monitorera dessa och automatiskt skapa kontinuerliga rapporter till personuppgiftsansvarig.