Patching

"Allt kräver någon form av underhåll för bästa prestanda och längsta möjliga livslängd."


Underhåll

Regelbundet dagligt underhåll påfrestar minst.  

Precis som med vår egen kropp är det lättare att motionera ofta och lite än tvärtom. Detsamma gäller för i princip allt annat underhållsarbete.

För ett "säkert system" krävs att allt är uppdaterat.

Se till att uppdateringar installeras schemalagt enligt era önskemål.
Om en omstart krävs väljer ni själva utifrån hur kritiskt det är när så skall ske, ta kontroll över system, låt inte verksamheten lida av okontrollerade omstarter.

Hur ofta har det hänt att datorn plötsligt startat om mitt i ett pågående arbete?
Med vår tjänst bestämmer ni själva hur era system uppför sig.Odoo text and image block

Förlita er inte på att användarna själva kan sköta uppdateringar på sina datorer.

Troligtvis är de fullt upptagna med sina ordinarie arbetsuppgifter.


Ta ett helhetsgrepp om era datorer och servrar, så ni snabbt och enkelt kan se om det krävs en åtgärd.